• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/yatirimcidestek/
  • https://twitter.com/yatirimcidestek
  • https://www.youtube.com/channel/UC445TtUNn7QVt-4XAD_Pfsw?view_as=subscriber
   <p style="Akıllıca alınan risk ile yatırım kar getirir."
    • Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin; fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Zig Ziglar
    • Youtube Kanalımıza davetlisiniz...
İleri Girişimcilik Desteği
 İleri Girişimcilik Desteği
Yatırım Teşvik Belgesi
 Yatırım Teşvik Belgesi
www.yatirimcidestek.com
Takvim
Üyelik Girişi
Hava Durumu

Mali Destek Programı   Kalkınma Ajansı, yıllık çalışma programında ve ilgili başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla;
- özel işletmelerin,
- sivil toplum kuruluşlarının,
- kamu kurum ve kuruluşlarının,
- üniversitelerin,
- kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerine mali destek sağlayabilir.

   Mali Destek Programı Kapsamında sağlanan Destekler genel olarak şu şekilde ifade edilebilir. 

1. Faiz Desteği:
 ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
2. Faizsiz Kredi Desteği: ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kalkınma Ajansı'na faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
3. Doğrudan Finansman Desteği; Ajansın çeşitli proje ve faaliyetlere çoğunlukla Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle kullandırdığı karşılıksız desteklerden oluşur.  Üç şekilde destek sağlanır.
   Ajansın çeşitli proje ve faaliyetlere çoğunlukla Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle kullandırdığı karşılıksız desteklerden oluşur. 

Doğrudan Finansman Desteği üç farklı şekilde uygulanır:

1.Proje Teklif Çağrısı Yöntemi:  

2. Doğrudan Faaliyet Desteği

3. Güdümlü Proje Desteği

1. Proje Teklif Çağrısı Yöntemi
   Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje teklif çağrısının ayrıntıları proje teklif çağrısına çıkıldığında ilan metninde ve başvuru kılavuzunda yer alacaktır.
Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. 

2. Aşamalı Proje Teklif Çağrısı Yöntemi:
   Aşamalı proje teklif çağrısı, proje teklif çağrısı yöntemi gibi, belirli bir destek programı kapsamında nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Aşamalı proje teklif çağrısı yönteminde farklı olarak ilk aşamada potansiyel yararlanıcıların başvuru rehberinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde hazırlanmış ön proje başvuruları alınır. Yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda ön proje başvuruları yeterli bulunan proje sahiplerinden, ikinci aşamada nihai proje başvuruları alınır.

3. Güdümlü Proje Desteği
   Güdümlü proje desteği, bölgesel gelişmeyi hızlandırmaya ve bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye katkıda bulunacak projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş destek türüdür.
Ajans projenin genel çerçevesini ve uygulanacak alanı belirledikten sonra projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri de tespit etmektedir. Bu tür desteklerde üniversite, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.
AlışSatış
Dolar8.04588.0780
Euro9.67359.7122
Kariyer / İş
 Kamu Personel Alım İlanları