• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/yatirimcidestek/
  • https://twitter.com/yatirimcidestek
  • https://www.youtube.com/channel/UC445TtUNn7QVt-4XAD_Pfsw?view_as=subscriber
   <p style="Akıllıca alınan risk ile yatırım kar getirir."
    • Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin; fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Zig Ziglar
    • Youtube Kanalımıza davetlisiniz...
İleri Girişimcilik Desteği
 İleri Girişimcilik Desteği
Yatırım Teşvik Belgesi
 Yatırım Teşvik Belgesi
www.yatirimcidestek.com
Takvim
Üyelik Girişi
Hava Durumu

Limited Şirket
Limited Kelimesi kısıtlı, sınırlı, az, sayılı anlamlarına gelmektedir. 
Limited Şirket ise bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketi anlamına gelmektedir. Ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkettir. 573/3'e göre limited şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. 
Limited Şirket Özellikleri (Yeni Yeni Türk Ticaret Kanuna göre); 
- Limited şirketler asgari 10.000 - TL sermaye ve en az 1 ortakla kurulmalıdır. Ortak sayısı en fazla 50 olabilir. 
- Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.
- Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması gereklidir.
- Limited şirketlerde vergi muhatabı şirketin kendisidir. limitet şirketler kurumlar vergisi mükellefidir.
-  Sermaye hisselere değil paylara bölünür.
-  Limited şirketler, hisse senedi ve tahvil çıkartamaz. 
- Limited şirketlerde kararlar ortakların oy çokluğu ile alınır.
- Ortak sayısı yirmiden fazla olan limitet şirketler denetçi bulundurmak zorundadır.
- Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
- Limited şirketin nakden taahhüt edilen esas sermaye pay bedellerinin en az % 25'i şirketin tescilinden önce ödenmelidir. Taahhüt edilen sermayenin geri kalan kısmı ise şirketin tescil tarihini takip eden yirmi dört ay içerisinde ödenebilir.

Limited Şirket Avantajları; 
- Limited şirketin kuruluş işlemleri, anonim şirketin kuruluş işlemlerine göre daha kolaydır.
- Limited şirketin yönetimi, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından yapılabileceği gibi, dışarıdan yönetici de atanabilir.

Limited Şirket Dezavantajları; 
- Limited şirketlerde ortaklığın devri, anonim şirketlere göre daha zordur. Pay devrinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi, ticaret sicilinde tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi zorunludur.
AlışSatış
Dolar8.04588.0780
Euro9.67359.7122
Kariyer / İş
 Kamu Personel Alım İlanları